HeaderSearchForm

  • XVII Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

ZWIĄZEK POLSKICH FOTOGRAFÓW PRZYRODY

 
Organizator XVII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury
http://zpfp.pl/images/artykuly/2019/logo_zpfp.jpg
Związek Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP) to największa i najstarsza organizacja skupiająca fotografów przyrody w Polsce, powstała w 1995 roku. Około 500 członków zgrupowanych w trzynastu okręgach działa na terenie całego kraju. Stowarzyszenie aktywnie realizuje swoje cele statutowe - organizuje m.in. wystawy, konkursy, plenery, spotkania oraz festiwale fotografii przyrodniczej. Stowarzyszenie i jego członkinie oraz członkowie są obecni na portalach społecznościowych, wydają książki, albumy, publikują w uznanych czasopismach, zabierają głos w mediach, są laureatami krajowych i zagranicznych konkursów, prowadzą strony internetowe, fanpage oraz blogi.
 
Stowarzyszenie jest otwarte na osoby fotografujące przyrodę, niezależnie od wykonywanego zawodu. Celem Związku jest rozwój fotografii przyrodniczej, edukacja i dbałość o jej etyczny charakter, ochrona dorobku polskiej fotografii przyrodniczej, popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz współuczestnictwo w ochronie przyrody i zasobów naturalnych Polski.

Tegoroczny XVII Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej "Wizje Natury" będzie inny od wszystkich poprzednich, zarówno od tych piętnastu, tradycyjnie organizowanych w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, jak i ubiegłorocznego w formule on-line.
 
Będzie się odbywał w wersji hybrydowej, poprzez spotkanie w Izabelinie z ograniczonym udziałem publiczności i obowiązkowymi miejscówkami (w reżimie sanitarnym) i jednocześnie przez transmisję on-line w internecie na kanale YouTube Stowarzyszenia, na którym wszyscy fani fotografii przyrodniczej i Festiwalu będą mogli go śledzić.
 
Organizacją Festiwalu „Wizje Natury 2021” zajął się Zespół Festiwalowy, który ze względu na wyzwania organizacyjne towarzyszące Festiwalowi w ciągu roku powiększał swój skład - liczy 18 osób.
 
Skład Zespołu Festiwalowego Wizje Natury 2021 (z podaniem głównych zadań i organizacyjnej przynależności do Okręgów i ZG):
 
Zygmunt Urzędnik (ZG) – przewodniczący Zespołu
Katarzyna Gubrynowicz (OP) – wiceprzewodnicząca Zespołu
Jerzy Grzesiak (OŁ) – koordynator Festiwalu, rejestracja Uczestników
Maciej Pietrzak (OW), Daria Troczyńska (OŁ) - techniczna strona Festiwalu
Jerzy Łapiński (ZG) – partnerzy Festiwalu, doradztwo prawne, wystawa jubileuszowa
Joanna Antosik-Żołądek (OŁ), Grzegorz Jankowski (OL) - grafika Festiwalu
Michał Ludwiczak (OŁ) – konkursy, przedstawiciel organizatora w konkursach
Robert Toczewski (OM) - pokazy - ceremonia ogłoszenia wyników w konkursach, strona na FB, wystawa jubileuszowa
Paulina Surniak (ZG) – prezenterka Festiwalu, strona na FB
Radosław Siekierzyński (ZG) - finanse Festiwalu, wystawa jubileuszowa
Renata Stadnik misia (ZG)– noclegi i posiłki, strona na FB
Joanna Wegiera (OW) - wystawa jubileuszowa, strona na FB
Krzysztof Jankowski (ZG) - strona internetowa Festiwalu
Mateusz Piesiak (OD) – trailer/intro Festiwalu
Diana Maciąga (ZG) - organizacja wej-wyj podczas Festiwalu
Krzysztof Wojciechowski (OD) - fotograf Festiwalu
 
Dodatkowo organizatorów wspierała grupa Wolontariuszy widoczna głównie na stanowisakch resjestracji Uczestników Wizji, w logistyce oraz przy zawieszeniu wystawy jubileuszowej w Sali Wystaw Czasowych:
 
Grażyna Kołodziejczyk-Zając (OM)
Aleksandra Stępień (OW)
Tomasz Zawadzki (OM)
Ewa Bartniak (OM)
Ela Rogaczewska-Czępińska (OM)
Mariusz Lewandowski (OM)
Krzysztof Foryszewski (OM)
Adriana Bogdanowska (OŁ)
Adam Ławnik (OM)
 
W fotografowaniu tego co na Festiwalu się działo pomógł nam Stefan Bogdański (niezrzeszony w ZPFP) - serdecznie dziękujemy:)
 
 
parent menu item not found: "130"