HeaderSearchForm

  • XVII Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Rada Ekspertów ZPFP - 2022

 
 
Powołana przez Zarząd Główny, Rada Ekspertów ZPFP - od stycznia 2022 r. :
 
Beata Ostachowicz – przewodnicząca Rady, Okręg Krakowski ZPFP
Maciej Rodziewicz – członek Rady, Okręg Warmińsko-Mazurski ZPFP
Tomasz Wilk – członek Rady, Okręg Krakowski ZPFP
Tomasz Bałdyga – członek Rady, Okręg Warmińsko-Mazurski ZPFP
Tomasz Sczansny – członek Rady, Okręg Śląski ZPFP
 
Rada Ekspertów ZPFP ma odpowiedzialne zadanie - została powołana dla weryfikacji wskazanych do nagrody i wyróżnienia (w tym finalistów) prac przez Jury Konkursu FR ZPFP w istotnym zakresie - spełnienia przez nie zapisów Kodeksu Etycznego ZPFP i Regulaminu Konkursu. Została ona powołana dla przestrzegania zasad i wartości jakimi kieruje się Stowarzyszenie, co powinno być widoczne w pracach nagradzanych oraz wyróżnianych w konkursach organizowanych przez ZPFP.
 
Kompetencje Rady ujęte są w Regulaminie Konkursu Fotograf Roku 2022 ZPFP ...
- Jury konkursu okręgowego może zwrócić się do Rady Ekspertów ZPFP, powołanej przez
Zarząd Główny ZPFP, z prośbą o ocenę fotografii kandydującej do nagrody lub wyróżnienia
w konkursie, w zakresie spełnienia przez nią zapisów Kodeksu Etycznego ZPFP i regulaminu
tego konkursu.
- Jury konkursu ogólnopolskiego ma obowiązek zwrócenia się do Rady Ekspertów ZPFP,
powołanej przez Zarząd Główny ZPFP, z prośbą o weryfikację wszystkich wskazanych do
nagrody i wyróżnienia w konkursie prac (w tym finalistów), w zakresie spełnienia przez nie
zapisów Kodeksu Etycznego ZPFP i regulaminu tego konkursu.
 
 
 
parent menu item not found: "130"