HeaderSearchForm

  • XIII Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Salamandra - Wizje Natury 2017

salamandraMagazyn Przyrodniczy SALAMANDRA jest popularno-naukowym czasopismem o zasięgu ogólnopolskim, wydawanym od 1994 roku przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Ukazuje się dwa razy do roku, od 2003 roku w pełnym kolorze. Oceniane jest bardzo wysoko pod względem merytorycznym i edycyjnym. 

Celem wydawania Magazynu Przyrodniczego Salamandra jest popularyzowanie wiedzy na temat przyrody oraz jej ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i zagrożonych oraz cennych pod względem przyrodniczym obszarów, a także kształtowanie korzystnych dla przyrody postaw i zachowań. 

Poziom i język artykułów jest dobierany w taki sposób, aby przy zachowaniu pełnej poprawności merytorycznej większość tekstów była zrozumiała dla niebiologów o wykształceniu na poziomie gimnazjum. Jednocześnie, aby także przyrodnicy znajdowali w czasopiśmie interesujące treści.
W Magazynie wydzielone są działy tematyczne, w tym część dla najmłodszych czytelników. W każdym z numerów prezentowane są też aktualne przepisy prawne z zakresu ochrony przyrody. Czasopismo stanowi cenną, wykorzystywaną przez wielu nauczycieli pomoc dydaktyczną.

Na stronie internetowej PTOP „Salamandra” znajduje się witryna Magazynu, na której część artykułów dostępna jest w całości bez ograniczeń: http://magazyn.salamandra.org.pl.

 
 
 
parent menu item not found: "130"