HeaderSearchForm

  • XIII Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Miejskie Zakłady Autobusowe - Wizje Natury 2017

Obszar roboczy 1MZA, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rozpoczęły akcję promującą ekologiczny transport, ochronę przyrody i ekologii na terenie Warszawy i Mazowsza.

Swoje cele MZA realizują przez wprowadzanie do ruchu pojazdów o niskiej emisji spalin i minimalnym hałasie oraz w najwyższym stopniu ekologiczne, napędzane również energią elektryczną. Nowym kierunkiem realizacji tych celów jest porozumienie o współpracy partnerskiej z Okręgiem Mazowieckim Związku Polskich Fotografów Przyrody, dzięki któremu pokazy i fotografie przyrody członków OM ZPFP wyświetlane są we wszystkich autobusach miejskich wyposażonych w monitory przez cały okres kursowania. W ten sam sposób promowany jest tegoroczny Festiwal Wizje Natury 2017 zorganizowany przez ZPFP. Dziennie informacje te docierają do dziesiątek tysięcy pasażerów.

http://www.mza.waw.pl/
parent menu item not found: "130"