HeaderSearchForm

  • XIII Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Kampinoski Park Narodowy

Współorganizator 13. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury.
Zielone płuca Warszawy, ostoja łosi, orlików, żurawi i ich bezcennych siedlisk – Kampinoski Park Narodowy ze względu na wartości przyrodnicze oraz znaczenie społeczne w 2000 roku wraz ze strefą ochronną został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery pod nazwą „Puszcza Kampinoska”.
Kampinoski Park Narodowy został utworzony 16 I 1959 roku dzięki staraniom Jadwigi i Romana Kobendzów. W granicach parku znajdują się rozległe obszary Puszczy Kampinoskiej, położone w pradolinie Wisły. Kampinoski Park Narodowy jest jedną z najważniejszych ostoi fauny niżu polskiego. Szacuje się, że może tutaj występować połowa, czyli ok. 16,5 tysiąca rodzimych gatunków  zwierząt. Największym z 50 gatunków ssaków jest łoś, będący symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego. Zwierzęta te wytępiono w połowie XIX stulecia i reintrodukowano do puszczy w 1951 roku. Obecnie ich populacja liczy około 300 osobników. Przedstawicielami drapieżników są m.in. kuny, lisy, jenoty i rysie, które po niemal 200 latach nieobecności powróciły w puszczańskie ostępy. Najbardziej wartościowe fragmenty parku objęte są ochroną ścisłą w 22 obszarach ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 4636 ha (ok. 12% pow. parku).
Park stanowi ważną bazę rekreacyjno-wypoczynkową dla stolicy. Odwiedzający mają do dyspozycji 350 km szlaków turystycznych pieszych, 200-kilometrowy szlak rowerowy, trasy konne oraz 19 parkingów i 12 polan wypoczynkowych znajdujących się na obrzeżach parku.
KPN prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną głównie w trzech placówkach: Centrum Edukacji w Izabelinie, Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy i Ośrodku Hodowli Żubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach. 
Nad organizacją tegorocznego 13. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury 2017 czuwa Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego
Mirosław Markowski - Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego,
Małgorzata Mickiewicz - Z-ca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego ds. Nauki, Edukacji i Udostępniania Parku
Janusz Jeziorski - Z-ca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego d.s. Ochrony Przyrody
Małgorzata Wawryszuk – Główny Specjalista ds. Ochrony Przyrody i Edukacji Kierujący Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego,
Jacek Metrycki - Główny Specjalista ds. Obsługi Parku
parent menu item not found: "130"