HeaderSearchForm

Do wszystkich członków Związku Polskich Fotografów Przyrody

 

1. Treść obowiązku informacyjnego 

realizowanego przez  Związek Polskich Fotografów Przyrody w związku z członkostwem osób fizycznych w stowarzyszeniu.

 

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. jest Związek Polskich Fotografów Przyrody z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 54/4, 60-354 Poznań
NIP: 125-04-97-143, , nr rejestru przedsiębiorców KRS: 0000219029.

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z Pani / Pana członkostwa w stowarzyszeniu Związek Polskich Fotografów Przyrody. Przesłanką legalności przetwarzania jest przepis prawa – Ustawa „Prawo o stowarzyszeniach”. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

Pani / Pana dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG).

Pani  /Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania: podmiotom realizującym usługi księgowe, podmiotom sektora kultury, podmiotom świadczącym usługi noclegowe i hotelowe,  jednostkom samorządowym i państwowym.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Pani / Pana członkostwa w Związku Polskich Fotografów Przyrody oraz przez 10 lat od momentu skreślenia z listy członków.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji dowolnego z opisanych praw należy kontaktować się z Administratorem Danych.

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych.  Zakres zbieranych danych: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek.

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 

RODO

 
25 maja 2018 r wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie zwane RODO.
 W związku z tym Zarząd Główny ZPFP wprowadził niezbędne procedury aby tym przepisom sprostać i przygotował materiały informacyjne dla Zarządów Okręgów i członków Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Polityka prywatności

 
Przedstawiamy informację dotyczącą zasad zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających serwis internetowy Związku Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP) - zpfp.pl.
Tylko niezbędne informacje
strona zpfp.pl zbiera jedynie informacje, które są niezbędne dla opracowywania statystyk odwiedzin serwisu, które pozwolą zdobyć nam wiedzę o najczęściej czytanych treściach, dokonać analizy zachowań oraz doskonalić serwis.  Dane te obejmują np. adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu itp.  Informacje te są anonimowe i zbierane automatycznie.

Czytaj więcej...

Polityka Cookies

 
Pliki Cookies
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Związek Polskich Fotografów Przyrody z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 54/4, 60-354 Poznań (ZPFP). Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania z serwisu internetowego ZPFP. Pliki cookies zamieszczane przez stronę internetową związku zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Czytaj więcej...

parent menu item not found: "130"