HeaderSearchForm

O nas

Stanowimy zespół zapaleńców, którzy mają nadzieję, że poprzez pokazywanie na swoich fotografiach naszej przyrody uwrażliwiamy innych ludzi na jej piękno i budujemy pozytywny stosunek do jej ochrony. Bo czymże byłaby nasza Ziemia bez tych wspaniałych wschodów słońca w ciszy pluskającej wody, z delikatnym poszumem liści wiekowych drzew, gdzie nie słychać gwaru miast, zgiełku samochodów, jazgotu ludzi?
Nade wszystko łączy nas radość z fotografowania i możliwości uwieczniania tych magicznych chwil w magicznych miejscach naszego regionu. 
Obszar działania członków naszego okręgu koncentruje się na województwie Warmińsko-Mazurskim i składa się z historycznych krain Warmii, Mazur i Powiśla. Warmia i Mazury to krainą tysiąca jezior.Część tych jezior spięta jest kanałami i rzekami, co tworzy wielokilometrowe szlaki wodne.Najbardziej znane szlaki wodne to Kanał Elbląski z systemem pochylni umożliwiających podróż statkiem po lądzie oraz szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Innym bogactwem naszego okręgu są lasy i puszcze. Najcenniejsze tereny objęte są ochroną jako parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody czy też obszary Natura 2000. Całe województwo, z uwagi na nieskażoną przyrodę, zaliczane jest do obszaru „Zielonych Płuc Polski”. Nasz region słynie również z bocianich kolonii. W północnej części województwa, tuż przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim, znajdują się wsie, w których bociany białe gniazdują w skupiskach liczących nawet po kilkadziesiąt gniazd. Najbardziej znaną bocianią wioską jest Żywkowo.
parent menu item not found: "130"