HeaderSearchForm

Roman Kujawa

Kontakt

Okręg: warmińsko-mazurski

https://www.photocrowd.com/photographer-community/103493/

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalista ds. akwakultury ryb słodkowodnych ze szczególnym uwzględnieniem reofilnych ryb karpiowatych. Prowadzi badania związane z rozrodem krajowych ryb słodkowodnych, podchowem larw ryb w różnych warunkach kontrolowanych (systemy RAS, baseny, sadze jeziorowe). Zajmuje się również wpływem niekorzystnych warunków środowiska na przeżywalność embrionów oraz larw ryb słodkowodnych. Analizuje zachowania rozrodcze gatunków naturowych, zagrożonych wyginięciem. Jest ekspertem z zakresu akwakultury, akwarystyki oraz ornitologii oraz specjalistą z zakresu mikroskopii, dokumentacji fotograficznej oraz obsługi programów graficznych. Pasjonuje się fotografią przyrodniczą. Jest wnikliwym i cierpliwym obserwatorem przyrody. Potrafi dostrzec i umiejętnie wyeksponować na zdjęciu piękno natury zarówno flory i fauny, na które większość ludzi nawet nie zwraca uwagi. Jego zdjęcia prezentowane są w naukowych opracowaniach monograficznych o zasięgu krajowym jak i zagranicznym. Zdjęcia ryb jego autorstwa zostały wykorzystane w wydanym w 2011 roku u201ePrzewodniku ryb Francjiu201d (Guide des Poissons de France. Cours du2019eau, lacs et u00e9tangs). Od 2000 roku jestem stałym współpracownikiem i konsultantem Przyrody Polskiej oraz Naszego Akwarium a od 2009 Magazynu Weterynaryjnego (czasopism popularnonaukowych o zasięgu krajowym). W wymienionych czasopismach popularnonaukowych podobnie jak w miesięczniku Natura prezentuje zdjęcia przyrodnicze. W roku 2005 został wyróżniony za zdjęcie ukazującą zarodki babki łysej w konkursie fotograficznym u201eNauka w obiektywieu201d zorganizowanym przez Redakcję biuletynu KBN Sprawy Nauki, Olympus Polska oraz Muzeum Ziemi PAN. Prowadzi prezentacje i szkolenia dotyczące fotografii przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem makrofotografii. Posiada również licencję na operatora dronów UAVO VLOS.

Formularz kontaktowy

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.
parent menu item not found: "130"