HeaderSearchForm

Walny Zjazd Naszego Okręgu

 
W dniu 9 kwietnia 2022 r. odbył się Walny Zjazd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. W związku z upływem kadencji dotychczasowych organów Okręgu przyszedł czas na przeprowadzenie wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną trzyletnią kadencję.
Podczas Zjazdu dotychczasowy Prezes Maciej Rodziewicz przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności Okręgu za okres od 2019 do 2022 r. oraz podziękował członkom za współpracę. Omówił kwestie dotyczące systematycznego wzrostu liczby członków Okręgu, zrealizowanych wystaw Okręgu oraz wystaw indywidualnych jego członków, odbytych plenerów fotograficznych, prowadzenia strony internetowej oraz strony na platformie Facebook, udziału Okręgu w projektach, udziału Zarządu Okręgu w pracach Komisji Ekspertów przy Zarządzie Głównym, nagród uzyskanych przez członków Okręgu, konkursów Fotograf Roku ZPFP oraz finansów Okręgu. Sprawozdanie przedstawił również przewodniczący dotychczasowej Komisji Rewizyjnej, występując o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwała o przyjęciu sprawozdania została przyjęta jednomyślnie.

W następnej kolejności dokonano wyboru sześcioosobowego Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego oraz trzyosobowej Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu Okręgu weszli:
 

- Maciej Rodziewicz – Prezes
- Jan Olchówka – Wiceprezes
- Roman Brewka – Skarbnik
- Kamila Wiśniewska-Hałka – Sekretarz
- Tomasz Bałdyga – Członek
- Michał Janiak – Członek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Piotr Targoński
- Ferdynand Sosnowski
- Henryk Hegier

Na tym zakończała się oficjalna część Zajadu, po której nastąpiły wyczekiwane przez wszystkich miłe chwile ogłoszenia wyników konkursu Fotografa Roku 2022 naszego Okręgu (zostaną przedstawione w kolejnym poście).
Prezes Maciej Rodziewicz wręczył legitymacje członkom przyjętym w ostatnim okresie. Obejrzeliśmy prezentacje fotografii dwóch kandydatów ubiegających się o przyjęcie w nasze grono. Następnie kolega Maciej przedstawił interesującą prezentację połączoną z szerokim omówieniem tematyki fotografowania kwiatów w ich naturalnym środowisku. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną fotografii koleżanki Kamili, zaś na zakończenie miłego spotkania kolega Andrzej opowiadał o ponad dwuletnim projekcie fotografowania zimorodków. Opowieść okraszona została wspaniałymi, barwnymi kadrami, w których królowały te piękne ptaki.
Poniżej fotograficzna relacja z przebiegu Zjadu.

parent menu item not found: "130"