HeaderSearchForm

Wyróżnienie w konkursie przyrodniczym


Serdecznie gratulujemy naszemu koledze Jankowi Olchówce wyróżnienia w multimedialnym konkursie przyrodniczym organizowanym przez Fundację Siła Lasu. „Festiwal Miłości”.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochronę, wzmacnianie poczucia więzi z przyrodą, promowanie talentów z dziedziny fotografii i przekazu audiowizualnego, promowanie idei powstania Turnickiego Parku Narodowego, rozbudzanie zainteresowania polską przyrodą, a zwłaszcza walorami przyrodniczymi Puszczy Karpackiej.
parent menu item not found: "130"