HeaderSearchForm

Sukces Pawła Ulaniuka


Serdecznie gratulujemy koledze Pawłowi Ulaniukowi, którego zdjęcie pt. „Ułamek sekundy” zajęło I miejsce w XII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Leśników „OPTAL 2021” w kategorii Fotografia. Dodatkowo cztery jego prace pt. „Pomykaj, że chyżo”, „Biel”, „Bliskie relacje” i „Zima” otrzymały wyróżnienia. Poniżej prezentujemy nagrodzone kadry i życzymy dalszych sukcesów.

parent menu item not found: "130"