HeaderSearchForm

 test

Fotograf Roku

2020
 

Fotograf Roku - Łukasz Gwiździel
 
 
 Fotograf Publiczności - Bartosz Rakoczy
 
 
2019
 
 
Fotograf Roku - Michał Zieliński
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotograf Publiczności - Piotr Szumigaj

 
 
 
 
 
 
 

 
Impresja
 
I-III miejsce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne zwierzęta
 
 I-III miejsce
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kompozycja i forma
 
I-III miejsce
 

 
 
 
 
 
 
 
Krajobraz
 
I-III miejsce
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Owady i pajęczaki
 
I-III miejsce
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ptaki
 
I-III miejsce
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rośliny
 
I-III miejsce
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ssaki
 
I-III miejsce
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Świat w naszych rękach

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018
 
Fotograf Roku - Piotr Górny
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotograf Publiczności - Piotr Szumigaj
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Impresja
 
I-III miejsce

 
 
 
 
 
 
 
 
Inne zwierzęta
 
 I-III miejsce

 
 
 
 
 
 
 
 
 Kompozycja i forma
 
I-III miejsce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Krajobraz
 
I-III miejsce
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wyróżnienie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Owady i pajęczaki
 
I-III miejsce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyróżnienie
 
 
 
 
 
 
 
 
Ptaki
 
I-III miejsce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyróżnienie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rośliny
 
I-III miejsce

 Wyróżnienie

 
 
 
 
 
 
 Ssaki
 
I-III miejsce
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wyróżnienie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świat w naszych rękach
 
I-III miejsce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyróżnienie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017

Fotograf Roku - Piotr Górny
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotograf Publiczności - Wiktor Blokowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRAJOBRAZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTAKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSAKI
 
 
 
 
 
 
 
 
ROŚLINY

 
 
 
 
 
 
 
 
POZOSTALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
Fotograf Roku Jerzy Holc
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotograf Publiczności - Paweł Rzeszot
 
parent menu item not found: "130"