HeaderSearchForm

 

25lat ZPFP

25-lat ZPFP
Idea powstania Związku Polskich Fotografów Przyrody narodziła się w 1994 roku. Jej inicjatorem był fotograf Leszek Krzysztof Sawicki. Grupa założycieli składała się z 21 osób, a byli to: Leszek K. Sawicki, Wiesław Biskupski, Krystyna Sawicka, Andrzej Baliński, Agnieszka Kozyra-Bilińska, Włodzimierz Biliński, Tadeusz Chrzanowski, Adam Mottl, Ryszard Czerwiński, Andrzej Stachurski, Stefan Szczygieł, Anna Summ, Wiesław Lipiec, Zygmunt Świątek, Maciej Radek, Włodzimierz Echeński, Jacek Janowski, Małgorzata Murawska, Dawid Ślaski-Sawicki, Jacek Tomczyk, Andrzej Tomczyk. Najstarszy znany dokument z tworzenia Związku Polskich Fotografów Przyrody to list Leszka Sawickiego i Wiesława Biskupskiego z lipca 1994 roku, w którym znajduje się informacja o kończeniu prac prawno - formalnych oraz o spotkaniu Komitetu Założycielskiego z ówczesnym Ministrem Ochrony Środowiska, a także zapowiedź powołania w Związku sekcji tematycznych. Z dokumentu wynika również, że Zjazd Założycielski odbędzie się do końca września i że w jego trakcie zaprezentowana zostanie wystawa fotograficzna. Prace przedłużają się jednak o kilka miesięcy. 20 grudnia 1994 roku założyciele podejmują uchwałę o powołaniu Związku Polskich Fotografów Przyrody, wybierając m.in. 5-osobowy Komitet Założycielski, który 3 marca składa dokumenty w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. 25 kwietnia 1995 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie wydaje postanowienie o zarejestrowaniu Związku Polskich Fotografów Przyrody. Komitet Założycielski 23 czerwca podejmuje uchwałę o przyjęciu 106 osób, które złożyły w międzyczasie pisemną deklarację. 25 czerwca 1995 roku odbywa się I Walny Zjazd, w którym bierz udział 197 członków. Ich liczba szybko się podwaja, co rodzi potrzebę podzielenia się na okręgi.  Taką decyzję podejmuje Nadzwyczajny Walny Zjazd ZPFP 9 listopada 1996 roku, gdzie przyjmuje nowy Statut pozwalający na formowanie okręgów.

Spotkania z ekologią

Spotkania z ekologiąZapraszamy na "Spotkania z ekologią". W najbliższym programie poznamy ptaka, który ma czerwone oczy i żółte pióra na głowie - mowa o perkozie zauszniku. Razem z Michałem Fabiszewskim wyruszymy na poszukiwanie tego ptaka. Poznamy jeszcze zwyczaje dudka wzbogacone o fotografie Naszego kolegi Pawła Rzeszota.
Zapraszają nasi koledzy z Okręgu Toruńskiego ZPFP - Michał Fabiszewski i Paweł Rzeszot.
Zapraszam na odcinek na stronie internetowej:
https://bydgoszcz.tvp.pl/1867330/spotkania-z-ekologia
parent menu item not found: "130"