HeaderSearchForm

Zasady używania logotypu Związku Polskich Fotografów Przyrody

1. Logo ZPFP jest znakiem promocyjnym i może być używane:
podczas wszystkich uroczystości, wydarzeń, konkursów krajowych i zagranicznych, których Związek Polskich Fotografów Przyrody jest organizatorem, współorganizatorem lub patronem;
do sygnowania własnych wydawnictw oraz wydawnictw, którym ZPFP oficjalnie patronuje;
do sygnowania zdjęć zgłaszanych na konkursy, pokazy organizowane przez ZPFP;
jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach, pamiątkach związanych z promocją ZPFP;
w innych przypadkach, jeżeli jest to związane z promocją Związku Polskich Fotografów Przyrody.
2. Logotypem głównym dysponuje zarząd główny ZPFP, a logotypami okręgowymi - odpowiednie zarządy okręgów.
3. Logo może być wykorzystane przez inne organizacje, osoby prawne oraz fizyczne, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez odpowiednie władze związkowe.
4. Zgodę określoną w pkt 3 wydaje się na czas określony, nie dłuższy jednak niż 1 rok. Po tym okresie należy ponownie wystąpić z prośbą o możliwość ponownego użycia logotypu.
Udzielenie zgody następuje nieodpłatnie.
Zarząd, który wydał zgodę, może ją cofnąć przed czasem, jeżeli osoba uprawniona nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona.
5. Związek Polskich Fotografów Przyrody nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zaniechania lub nadużycia związane z reprodukowaniem logotypu i zamieszczaniem go w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Osoba, która się tego dopuszcza, robi to na własną odpowiedzialność.
6. Logotyp może być użyty jedynie w całości, bez zmian w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze specyfikacją oraz bez zmiany kroju czcionki.
Nie dopuszcza się stylizacji Logo. Należy unikać reprodukowania części logotypu. Nie należy go łączyć z jakimikolwiek hasłami, sloganami lub dopiskami oraz innymi elementami graficznymi.
7. Kolorystyka wykorzystywana w druku:
zasady-uzywania-logo-zpfp-grafika
Dopuszczalne tło - jednolite, kontrastowe do logotypu.
Logotyp i napisy, które ze względu na czytelność w publikacji powinny być drukowane w kontrze, muszą być białe lub zielone zgodnie z załączonymi wzorami i opisami powyżej*.
----------
*Czarne tło pod logotypami jest jedynie symulacją tła, na którym będzie on drukowany.
W celu uzyskania logotypów prosimy o kontakt z Zarządem stowarzyszenia.
Zasady używania logotypu ZPFP w formacie PDF.
parent menu item not found: "130"