HeaderSearchForm

Otwarty konkurs Polskiego Towarzystwa Botanicznego z okazji 100-lecia Towarzystwa

 
Polskie Towarzystwo Botaniczne i Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Piękno świata roślin, grzybów i śluzowców”. 
Konkurs ten jest jednym z elementów obchodów 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Pragnąc podkreślić zasługi polskich botaników dla światowej nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Botaniki. 
Celem konkursu jest między innymi: popularyzacja piękna i walorów roślin, grzybów, śluzowców oraz siedlisk ich występowania; prezentowanie dziedzictwa przyrodniczego Polski oraz zagrożeń szaty roślinnej i mykobioty wynikających z działalności gospodarczo-społecznej człowieka i rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii. 
Konkurs ma charakter otwarty, tzn. jest skierowany do osób fotografujących zarówno amatorsko, jak i profesjonalnie, botaników i sympatyków przyrody, bez różnicowania na grupy wiekowe.
Konkurs rozpoczął się 1 kwietnia 2022 r. i będzie trwał do 31 października 2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trzecim tygodniu listopada 2022 roku. Zdjęcia można nadsyłać w terminie 1 IV - 30 IX 2022 r. kwalifikując je do następujących kategorii:
1. Mikro - rośliny, grzyby i śluzowce pod mikroskopem.
2. Makro - rośliny, grzyby i śluzowce z bliska.
3. Portrety roślin, grzybów i śluzowców.
4. Rośliny, grzyby i śluzowce w środowisku.
5. Zbiorowiska roślinne i krajobrazy roślinne.
6. Zniszczenia i zagrożenia szaty roślinnej i mykobioty.
Związek Polskich Fotografów Przyrody objął patronat honorowy nad tym Konkursem.
parent menu item not found: "130"